Aardingen & overspanning

Aardingen
Het aarden van apparatuur en gebouwen is nodig om hoge spanning naar de grond af te leiden. Deze spanning kan ontstaan als gevolg van slijtage, defect of wrijving maar ook wanneer er bliksem op een gebouw inslaat. Om schade en ongevallen te vermijden is een veiligheidsaarding bij toestelen verpicht en raadt men aan om gebouwen te voorzien van een bliksemaarding.

Maro biedt alle diensten aan van studie (risico analyse) tot installatie en onderhoud om uw gebouwen, apparatuur en goederen veilig te stellen.Zo wordt onnodige schade en ongelukken voorkomen en blijf je steeds in regel voor de verzekering.

Lees hoe Maro dit aanpakt!Vraag nu een offerte aan

Aardingen & overspanning

Aardingen
Het aarden van apparatuur en gebouwen is nodig om hoge spanning naar de grond af te leiden. Deze spanning kan ontstaan als gevolg van slijtage, defect of wrijving maar ook wanneer er bliksem op een gebouw inslaat. Om schade en ongevallen te vermijden is een veiligheidsaarding bij toestelen verpicht en raadt men aan om gebouwen te voorzien van een bliksemaarding.

Maro biedt alle diensten aan van studie (risico analyse) tot installatie en onderhoud om uw gebouwen, apparatuur en goederen veilig te stellen.Zo wordt onnodige schade en ongelukken voorkomen en blijf je steeds in regel voor de verzekering.

Lees hoe Maro dit aanpakt!Vraag nu een offerte aan

Aardingen & overspanning

Aardingen

Het aarden van apparatuur en gebouwen is nodig om hoge spanning naar de grond af te leiden. Deze spanning kan ontstaan als gevolg van slijtage, defect of wrijving maar ook wanneer er bliksem op een gebouw inslaat. Om schade en ongevallen te vermijden is een veiligheidsaarding bij toestelen verpicht en raadt men aan om gebouwen te voorzien van een bliksemaarding.

Maro biedt alle diensten aan van studie (risico analyse) tot installatie en onderhoud om uw gebouwen, apparatuur en goederen veilig te stellen.Zo wordt onnodige schade en ongelukken voorkomen en blijf je steeds in regel voor de verzekering.

Lees hoe Maro dit aanpakt!Vraag nu een offerte aan

Aardingen & overspanning

Veiligheidsaardingen

Elk gebouw en apparaat, groot of klein, dient voorzien te zijn van een aarding. Een aarding wordt soms ook een “veiligheidsaarding” genoemd. In principe gaat het over exact hetzelfde. Aarding dient altijd voor de veiligheid. Deze zorgt ervoor dat eventuele spanningen onmiddellijk worden afgevoerd naar de aarde.

Waneer een toestel onder spanning komt te staan door bijvoorbeeld schade aan de kabels of overbelasting, kan de elektriciteit wegstromen naar de aarde. Zo voorkomt men beschadiging aan elektronische componenten van het toestel. Bovendien zorgt aarding ervoor dat gebruikers niet in aanraking kunnen komen met deze gevaarlijke stroom.

Maro biedt uitkomst voor een risico analyse en het veilig stellen van uw gebouwen, apparatuur en goederen door installatie en onderhoud.

Aardingen & overspanning

Bliksemaarding

Wanneer er een bliksem inslaat op een gebouw zal de ontlading steeds proberen om naar de aarde te stromen. Dit betekent dat de ontzettende sterke stroom en spanning die vrijkomt dwars door het gebouw heen gaat. Dit kan ervoor zorgen dat er brand of andere structurele schade ontstaat. Via het netwerk van kabels en andere geleiders kan de ontlading al uw elektronisch apparatuur aan banden leggen. Een aardingssysteem speciaal voor bliksem zorgt ervoor dat deze stromen onmiddelijk en veilig de grond worden ingeschoten.

Aardingen & overspanning

Overspanningsbeveiliging

Om infrastructuur te beschermen tegen indirecte blikseminslag wordt er een overspanningsbeveiliging geplaatst. Wanneer er een bliksem inslaat op de grond zal de spanning op deze plek enorm stijgen. Indien er in de buurt van deze plek leidingen in de grond lopen ontstaat er ook spanning in deze leidingen. Op deze manier kan de bliksemstroom via allerhande geleiders nabijgelegen gebouwen binnenkomen. Denk hierbij aan gas- water- telefoon- en elektra leidingen. Het gevolg hiervan is onomkeerbare schade aan elektronica zoals computers, telefooncentrales, veiligheidsinstallaties, verlichtingssystemen en meer.

Een overspanningsbeveiliging is geen sleutel die op alle deuren past. Het is nodig om de beveiliging af te stemmen op de omstandigheden waarin deze moet functioneren. Elk bedrijf heeft andere eisen wat voor hen cruciaal is om te blijven functioneren. Daarom stelt elk bedrijf andere eisen wat betref de te beveiligen apparatuur. De functie van een toestel en de mate waarin een bedrijf afhankelijk is van dit toestel kan uitwijzen of het de moeite loont om een beveiliging te plaatsen. Een risicoanalyse verloopt volgens de internationale norm NBN-EN-IEC-62305-2. Deze norm behandelt mogelijke risico’s van schade door bliksem..

Aardingen & overspanning

Risico inventarisatie

Om de veiligheid van uw gebouw te garanderen bent u verplicht om een risico-inventarisatie uit te voeren. Deze analyse gebeurt door een inspectie gevolgd door een actieplan. Met deze methoden worden alle risico’s, zowel voor uw infrastructuur als voor uw personeel, in kaart gebracht en behandelt. In een risico-inventarisatie bepalen we het risico op een bliksem inslag en al de gevolgen die dat met zich meebrengt. Aan de hand van deze inventarisatie worden conrete stappen vastegelegd die het risico en de mogelijke schade kunnen minimaliseren. Het is mogelijk dat met deze risico’s rekening is gehouden tijdens de installatie of het bouwen van uw infrastructuur. Toch is het belangrijk om op te merken dat het toevoegen van nieuwe apparatuur of verbouwingswerken van grote impact zijn op deze risico’s. Daarom is het aangeraden om een risico-inventarisatie te laten opmaken van de huidige situatie. Wij helpen u om de risico’s vast te leggen en te bepalen of uw huidige bliksembeveiliging volstaat wat betreft de Europese normen en andere eisen opgelegd door bv verzekeringen of interne bedrijfsnormen.

Wij helpen u om de risico’s vast te leggen en te bepalen of uw huidige bliksembeveiliging volstaat wat betreft de Europese normen.

Aardingen & overspanning

Wet en regelgeving

Het NBN (Bureau voor Normalisatie) is in België de instelling die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van normen. Op Europees vlak is het CEN (Comittée Européenne de Normalisation) actief, zij geven Europese normen (EN) uit die dan binnen de eigen landstaal gepubliceerd worden. Zo is er bijvoorbeeld NBN EN123. Deze norm zal in Duistland dan de code DIN EN123 dragen. Wereldwijd zijn de bekendste normen wellicht de ISO-normen.
Voor elektrische componenten en apparatuur is de International Electrotechnical Commission (IEC) toonaangevend. Ze publiceren en ontwikkelen normen maar zijn niet verantwoordelijk voor de controle op het naleven van deze normen. Voor deze taak wordt er gerekend op onafhankelijke controle organismes. In België worden normen van het IEC uitgegeven door NBN.

Normen

Wilt u meer weten over geldende normen?

Wij geven u graag advies.